Sunwingame cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật Sunwingame được thiết lập để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ và sử dụng đúng cách khi bạn sử dụng các dịch vụ và trang web của chúng tôi. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của người dùng là ưu tiên hàng đầu và cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin.

Chính sách bảo mật Sunwingame về quy định bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật Sunwingame về quy định bảo mật thông tin khách hàng
Chính sách bảo mật Sunwingame về quy định bảo mật thông tin khách hàng

 

Chính sách bảo mật Sunwingame phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ Đối tượng và Thông tin Cá Nhân tại Việt Nam, cũng như các quy định pháp luật liên quan khác. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tránh bị mất mát, lộ ra, sử dụng sai mục đích hay phát tán trái phép.

Đồng thời, chúng tôi cũng cam kết tuân thủ các nguyên tắc về bảo mật thông tin khách hàng, bao gồm:

Nguyên tắc bảo vệ thông tin

  • Chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng khi có sự đồng ý hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Bảo mật thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ hiện đại và tuân thủ các quy định về bảo mật.
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chính sách bảo mật Sunwingame về thu thập và sử dụng thông tin

Chính sách bảo mật Sunwingame về thu thập và sử dụng thông tin
Chính sách bảo mật Sunwingame về thu thập và sử dụng thông tin

 

Chính sách bảo mật Sunwingame chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong mục đích cụ thể sau đây:

  • Đăng ký tài khoản: Khi tạo tài khoản Sunwingame, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Thông tin này được sử dụng để xác nhận và bảo mật tài khoản của bạn, cũng như cung cấp các dịch vụ và tính năng tốt nhất cho người dùng.
  • Giao dịch tài chính: Khi bạn thực hiện giao dịch tài chính với Sunwingame (chẳng hạn như nạp hoặc rút tiền), chúng tôi sẽ thu thập thông tin giao dịch bao gồm số tiền, ngày và loại giao dịch. Thông tin này được sử dụng để xác nhận giao dịch và đảm bảo an toàn cho người dùng trong các giao dịch tài chính.
  • Hoạt động chơi trò chơi: Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động chơi trò chơi của bạn, chẳng hạn như trò chơi bạn chơi, thời gian bạn chơi và các tương tác của bạn với những người dùng khác. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm chơi game của người dùng và cung cấp các tính năng tốt nhất cho họ.
  • Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ của Sunwingame, chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành và địa chỉ IP. Thông tin này giúp chúng tôi phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận và bảo vệ an toàn cho hệ thống của chúng tôi.
  • Thông tin khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung từ người dùng khi họ liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, tham gia khảo sát hoặc tham gia chương trình khuyến mãi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Tiết lộ thông tin

Chính sách bảo mật Sunwingame cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các quy định bảo mật và bảo vệ thông tin tương tự như chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật Sunwingame cam kết sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng tránh bị mất mát, lộ ra, sử dụng sai mục đích hay phát tán trái phép. Chúng tôi cũng đặt lợi ích của người dùng là ưu tiên hàng đầu và luôn luôn cải thiện hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua internet không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị xâm phạm trong quá trình truyền tải.

Kết luận

Chính sách bảo mật Sunwingame cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin tại Việt Nam. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hiện đại và tuân thủ nguyên tắc bảo vệ thông tin khách hàng để đảm bảo an toàn cho người dùng khi sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Chính sách bảo mật Sunwingame luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Sunwingame.